موسسه فرهنگی هنری آسمانه
دارای مجوز رسمی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان

عکاسی صنعتی یکی از زیر شاخه های عکاسی است که برای نمایش بهتر محصولات به ویژه در فضای مجازی و کاتالوگ ها مورد استفاده قرار می گیرد.

عکاسی ۳۶۰ درجه از محصولات ، یکی از زیر شاخه های عکاسی صنعتی است.

با این نوع عکاسی می توانید یک مکان، شی و یا کالا را کاملا مشاهده کنید.

منظور از کاملا این است که شما می توانید یک سوژه را با موس کامپیوتر یا لمس صفحه موبایلتان بچرخانید و آن را کاملا مورد بررسی قرار دهید.

در اینجا دو نمونه از این کار رو مشاهده کنید.

تور مجازی، یکی دیگر از زیر شاخه های عکاسی صنعتی است که به صورت زمینی و هوایی انجام می گیرد.

شما با این تکنیک قادرید تا به صورت کامل مجازی در یک مکان قرار گرفته و از آن محل بازدید کنید.

منظور از کاملا این است که شما می توانید با استفاده از موس کامپیوتر یا لمس صفحه موبایلتان در محیط چرخیده و زوایای مختلف آن را مورد بررسی قرار دهید.

در اینجا می توانید دو نمونه از این کار را مشاهده کنید.

ارتباط با ما :


خوزستان/دزفول/خیابان سبحانی بین حافظ و فردوسی


061-42235753

09378110935