با سلام خدمت شما؛

تکمیل این فرم جهت ارزیابی اولیه شما توسط تیم بررسی موسسه فرهنگی هنری آسمانه است، پس فرم را با دقت تکمیل نمایید.

قبل از پر کردن فرم، در صورتی که با نوع فعالیت موسسه آسمانه آشنا نیستید، می توانید در صفحه اصلی سایت به آدرس mrap.org.ir با نوع و شاخه کاری موسسه آشنا شوید.

توجه بفرمایید که تکمیل این فرم، به منزله بکارگیری قطعی شما در موسسه آسمانه نخواهد بود.

در صورت تایید اولیه شما در تیم بررسی موسسه فرهنگی هنری آسمانه، جهت مصاحبه حضوری با شما تماس می گیریم.