فیلم صنعتی و تبلیغاتی

تولید فیلم، تیزر، کلیپ یا مستند تبلیغاتی و صنعتی یکی از موثرترین استراتژی های بازاریابی در کل جهان هست.

با ساخت فیلم تبلیغاتی این امکان رو دارید که با هزینه ای کمتر از تبلیغات کاغذی، ضمن حفظ محیط زیست، تاثیر بیشتری رو در فروش مشاهده کنید.

پیشنهاد ویژه !

شما میتونید گزیده ای از پروژه های تولید شده توسط آسمانه رو توی این کلیپ ببینید!

نمونه مستند صنعتی

نمونه مستند اجتماعی

نمونه تیزر

نمونه موشن گرافیک

نمونه موزیک ویدیو ( نماهنگ )