با وارد کردن نام و نام خانوادگی در متغیر اول و شماره موبایل در متغیر دوم پیامک زیر ارسال می گردد.


{0} عزیز با احترام لطفا بمنظور ساماندهی فعالیت کاری هنرجویان در موسسه آسمانه، فرم نظرسنجی مربوط به کارگاه گویندگی را در لینک زیر تکمیل نمایید. با تشکر

mrap.org.ir/chg


توجه داشته باشید هر موبایل تنها یکبار ثبت خواهد شد.