تفاوت عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

اکثر عموم فکر میکنن که عکاسی صنعتی و تبلیغاتی یکی هستن ، اما هم عکاسی تبلیغاتی و هم صنعتی انواع تخصصی و مهمی از عکاسی هستن که باید به دست عکاسان با تجربه و ماهر انجام بشن. گرچه این دو تفاوت‎‏هایی با هم دارن ولی خیلی راحت امکان اشتباه گرفتن اونها وجود داره چون هر […]