حضور موسسه فرهنگی هنری آسمانه در سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری آسمانه، این موسسه با حضور در غرفه ی مربوط به شهرستان دزفول در سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اقدام به معرفی ظرفیت های فرهنگی، تاریخی، زبارتی و گردشگری دزفول نمود. لازم به ذکر است ضمن حضور پرسنل موسسه آسمانه، مهران سامانی مدیریت عامل موسسه فرهنگی […]