هارمونی رنگ ها در عکاسی

هارمونی یا هماهنگی رنگ ها، یکی از مهم ترین ابزار در عکاسیه که نحوه تعامل رنگ ها رو باهم بیان میکنه. رنگ ها از قابلیت انتقال احساسات و عواطف متفاوت برخوردارن، بخاطر همین نحوه بکار گیری رنگ ها و چیدمانشون باعث ایجاد تصاویر چشم نواز و زیبا بشه که روی واکنش و احساسات بیننده به […]