آسمانه، متخصص در برگزاری رویداد

همواره اجرای آبرومند و دقیق رویداد ها دغدغه ای برای برگزار کنندگان و میزبانان رویداد ها بوده است که موسسه فرهنگی هنری آسمانه با در اختیار داشتن تیم فنی و احرایی قدرتمند و متخصص توانسته این مشکل را مرتفع نماید.

ضبط های استودیویی

قبل
بعدی

کارگردانی تصویری و تولید

قبل
بعدی

اجراهای زنده

قبل
بعدی

اجرای غرفه های نمایشگاهی

قبل
بعدی