متن سربرگ خود را وارد کنید

همواره لذت شنیدن یک قصه یا دکلمه یا حتی نمایشنامه رادیویی خاص، برای افراد خاص لذت بخش هست که موسسه فرهنگی هنری آسمانه در این مسیر گام های استواری برداشته. تولیداتی رو که در پایین گوش می کنید همگی توسط تیم گویندگان و هنرجویان کارگاه های آموزشی این موسسه با سرپرستی استاد انجام شدن. امیدواریم لذت ببرید.

نمونه پادکست

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

نمونه کتاب صوتی

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید