چرا پخش زنده کنیم؟

پخش زنده رویداد ها با هدف ارتباط بیشتر و استفاده گستره بیشتری از مخاطبین شما انجام می شود. با این کار می توانید افراد بیشتری را در رویداد خود سهیم کنید و در نتیجه از بستری مجازی با هزینه ای خیلی کمتر از سالن های همایش، مطالب خود را به مخاطبانتان منتقل کنید.

موسسه فرهنگی هنری آسمانه با در اختیار داشتن تجهیزات تخصصی پخش زنده و کارگردانی، این مهم را برعهده گرفته و بستری مناسب را برای پخش زنده رویداد شما فراهم می کند.

پخش زنده سازمانی و دولتی

قبل
بعدی

پخش زنده مجموعه های خصوصی

قبل
بعدی